Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2014

insearchofmyself
Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,
— .
Reposted fromweightless weightless viaalliwantisyou alliwantisyou
insearchofmyself
I dlatego ja ciągle powtarzam: "Rób swoje". Nie zajmuj się tym, co robią inni, bo oni mają własne drogi do przejścia. A Ty masz swoją. Nie pytaj dlaczego im się coś bardziej udaje, tylko szukaj sensu w tym co robisz. Kiedy znajdziesz w tym wolność, spełnienie i radość, świat sam do Ciebie przyjdzie. 
— Beata Pawlikowska
insearchofmyself
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
insearchofmyself
3128 8fa2
Reposted fromfoods foods viawakemeupx wakemeupx
insearchofmyself
5761 b2dd
Reposted fromhogwarts hogwarts viawakemeupx wakemeupx
insearchofmyself
Myślałam, że będę wyć z bólu.
Nie czuję niczego.
— Sex w wielkim mieście
Reposted fromhisteryczna histeryczna viawakemeupx wakemeupx
insearchofmyself
0722 92f5 500
Reposted fromfoods foods viawakemeupx wakemeupx

January 04 2014

insearchofmyself
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— B. Prus "Lalka"
Reposted frompastelina pastelina viawszystkodupa wszystkodupa
insearchofmyself
Moja rozchwiana psychika była głodna każdego gestu czułości, każdego zainteresowania.
— "Byłam schizofreniczką"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viawszystkodupa wszystkodupa
insearchofmyself
0248 bd48
Reposted frombitterdestruction bitterdestruction vialecgo lecgo
3090 d4f5 500
insearchofmyself
2470 759e
Reposted fromsilentghost silentghost vianewworldmap newworldmap
insearchofmyself
1936 2d55
Reposted fromflesz flesz vianewworldmap newworldmap
insearchofmyself
0503 19ed
Reposted fromcanloveloveme canloveloveme viauslysz uslysz
0728 1e02
Reposted fromarmadillo armadillo viakooobi kooobi
insearchofmyself
8020 001b
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaexny exny
insearchofmyself
7152 f0a3
Reposted frompoppyseed poppyseed viaexny exny

August 27 2013

insearchofmyself

Nigdy nie zadawaj się z mężczyzną, który pokazał Ci, że potrafi zranic.
— Sherry Argov
Reposted frombadspinach badspinach viawszystkodupa wszystkodupa
insearchofmyself
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl